HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6413
ime M., Tomo
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda, službeni lugar
      Kot. šumarije Trnjani / ŠU Pitomača

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6413)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Trnjani


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM