HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6415
ime M., Mitar
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kot. šumarije Koprivnica / ŠU Novigrad Podrav.

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6415)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Koprivnica


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM