HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6416
ime M., Tomo
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      - pisar Kot. šumarije Koprivnica / ŠU Pitomača


lokacija

djelovao Koprivnica


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM