HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID642
ime F., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /642)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1980.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

član HŠD ogranak
Osijek

1997

HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Batina

viši šumarski tehničar

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1980. god., a 1996. uz rad završio je usavršavanje za specijalističke poslove u lovstvu. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Osijek, Šumarija Batina.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM