HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID648
ime F., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /648)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1997.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Šum. školu u Karlovcu završio je 1997. god. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Bjelovar, Šumarija Suhopolje.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM