HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6480
ime M., Dragutin
zvanje
zanimanje     
nadlugar, službeni lugar
      Kot. šumarije Gjurgjevac / ŠU Bjelovar

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6480)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gjurgjevac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM