HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6492
ime N., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Novagradiška

                                                                IZBOR      (lug1918/6492)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Novagradiška


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM