HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6513
ime O., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Cerna

                                                                IZBOR      (lug1918/6513)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Cerna


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM