HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6556
ime P., Bude
zvanje
zanimanje     
kraljevski lugar
      Kr. drž. šumarije Škare

                                                                IZBOR      (lug1918/6556)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Škare


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM