HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6562
ime P., Simo
zvanje
zanimanje     
vlastelinski lugar, službeni lugar
      Šum. Moslavina grufa L. Mailatha / ŠU Rajić


lokacija  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM