HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6578
ime P., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar III. razreda
      Kot. šumarije Glina


lokacija

djelovao Glina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM