HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6579
ime P., Josip
zvanje
zanimanje     
kraljevski nadlugar
      Kr. drž. šumarije Novska

                                                                IZBOR      (lug1918/6579)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Novska


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM