HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID661
ime F., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – čuvar šuma i lovišta
     

                                                                IZBOR      (lugari /661)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1983.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik - III. stupanj
srednje obr.1985.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu - IV. stupanj

 Sin Mate i Zorice rođ. Babec. Osnovnu školu završio je u Varaždinu, a Šum. školu u Karlovcu: za sjekača motornom pilom 1980, za šum. radnika III. stupanj 1983. i za šum. tehničara 1985. god., sve uz rad. U šumarstvu je zaposlen od 1977. god. Do danas radi kao pom. revirnika – čuvar šuma i lovišta u Šumariji Đurđevac, UŠP Koprivnica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM