HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6672
ime P., Sava
zvanje
zanimanje     
lugar
      Šum. Voćin, Vlastel. baruna Gutmanna

                                                                IZBOR      (lug1918/6672)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Voćin


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM