HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID668
ime G., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /668)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred
djelovao Našice

 Sin Josipa i Ane rođ. Dleski. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a srednju Šum. školu u Karlovcu (1979) završio je uz rad. U Šumariji Našice ŠG Našice, odnosno UŠ podružnica Našice radi od 1969. god. do danas. Kao šum. tehničar na radnom je mjestu pom. revirnika. Živi kod Našica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM