HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6681
ime P., Antun
zvanje
zanimanje     
vlastelinski lugar
      vlast. lugar Šum. D. Miholjac grofa L. Mailatha

                                                                IZBOR      (lug1918/6681)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Donji Miholjac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM