HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6681
ime P., Antun
zvanje
zanimanje     
vlastelinski lugar
      vlast. lugar Šum. D. Miholjac grofa L. Mailatha


lokacija

djelovao Donji Miholjac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM