HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6688
ime P., Josip
zvanje
zanimanje     
lugarski vježbenik
      lugarski vježbenik, Kot. šumarije Nova Kapela

                                                                IZBOR      (lug1918/6688)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Nova Kapela


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM