HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6696
ime P., Marko
zvanje
zanimanje     
nadlugar
      Kr. drž. šumarije Ravna Gora

                                                                IZBOR      (lug1918/6696)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ravna Gora


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM