HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6706
ime P., Matija
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda, službeni lugar
      Kot. šumarije Okučani / ŠU Okučani

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6706)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Okučani


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM