HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6706
ime P., Matija
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda, službeni lugar
      Kot. šumarije Okučani / ŠU Okučani


lokacija

djelovao Okučani


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM