HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6709
ime P., Simo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Daruvar

                                                                IZBOR      (lug1918/6709)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Daruvar


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM