HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID672
ime G., Ivan  - mlađi
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, KV djelatnik
     


lokacija


 Od 1951. radio je na području ŠG "Hrast" Vinkovci, a 1972. bio je na službi u Šumariji Županja.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM