HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6721
ime P., Martin
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Gjurgjevac

                                                                IZBOR      (lug1918/6721)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gjurgjevac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM