HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6725
ime P., Petar
zvanje
zanimanje     
lugarski pomoćnik, službeni lugar
      Kot. šumarije Korenica / ŠU Zavalje

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6725)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Korenica


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM