HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID674
ime G., Ante
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /674)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vrgorac

 lugar, rođ. u Umčanima kod Metkovića. Sin Ivana. Radio je kao lugar u Šumariji Metković, ŠG Split, od 16.8.1963. do kraja 1964. kada je premješten u Šumariju Vrgorac.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM