HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID684
ime G., Mato
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     


lokacija

niže obr.1978.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

član HŠD ogranak
Vinkovci

1984

Šumarija Županja

šumarski tehničar

 Šum. školu (IV. stupanj) završio je u Karlovcu 1979. god. Zaposlen je u "Hrv. šumama", UŠP Vinkovci, Šumarija Županja.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM