HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID685
ime G., Milan
zvanje
zanimanje     
drvni i šum. tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /685)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Brinje

 drvni i šum. tehničar, iz Ogulina. Sin Milana i Marije rođ. Rendulić. Osnovnu školu završio je u Oštarijama, a srednju u OOC za šumarstvo Karlovac (1988). U šumarstvu se zaposlio 24.5.1999. Radi u Hrvatskim šumama, UŠP Ogulin, Šumarija Brinje. Živi u Ogulinu. Kao sudionik Domovinskog rata primio je odličje.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM