HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID691
ime G., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     


lokacija


član HŠD ogranak
Vinkovci

1985

Šumarija Strošinci

šumarski tehničar

 Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Vinkovci, Šumarija Strošinci.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM