HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID70
ime B., Dragutin
zvanje
zanimanje     
upravitelj šumarije
     

                                                                IZBOR      (lugari /70)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1951.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, nižu gimnaziju u Virovitici, a Šum. školu u Plaškom 1951. god. U šumarstvu se zaposlio 1953. god. Radio je na stručnim poslovima u šumarijama Virovitica, Ivanovo Selo, Gornji Draganac i Suhopolje. Od početka 1962. do srpnja 1985. bio je upravitelj Šumarije Suhopolje ŠG "Mojica Birta" Bjelovar. Do odlaska u mirovinu radio je još u Šumariji Virovitica na dužnosti tehnologa pripreme rada. Bio je aktivan u društveno–političkom radu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM