HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7012
ime S., Vinko
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Rajevoselo

                                                                IZBOR      (lug1918/7012)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rajevoselo


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM