HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7013
ime S., Stanko
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda, službeni lugar
      Kot. šumarije Novagradiška / ŠU Nova Gradiška

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/7013)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Novagradiška


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM