HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7020
ime S., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlastel. Daruvar, Sirač (Ugar. zem. banka d.d.)

                                                                IZBOR      (lug1918/7020)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Sirač


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM