HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID7029
ime S., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Pitomača

                                                                IZBOR      (lug1918/7029)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

djelovao Pitomača


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM