HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7030
ime S., Juraj
zvanje
zanimanje     
kraljevski nadlugar
      Kr. kot. oblasti Gospić / kotarski nadlugar u Gospiću

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/7030)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gospić


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM