HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID704
ime G., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
     


lokacija


 Sin Mate. Četvorogodišnju osn. školu završio je u Pasičini. Od 1963. do 1974. bio je lugar u Šumariji Metković i pokrivao lugariju Staševica. Potom odlazi u mirovinu i živi u rodnoj Staševici kod Ploča.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM