HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID705
ime G., Milan
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /705)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin lugara Vlade. Osnovnu školu u trajanju četiri godine završio je u Staševici. Od jeseni 1974. do 31.10.2000. radio je kao lugar u Šumariji Metković i pokrivao lugariju Staševica. Potkraj 2000. god. odlazi u mirovinu. Živi u Staševici kod Ploča.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM