HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7087
ime Š., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kr. drž. šum. Pitomača / ŠU Ivanovo Selo


lokacija

djelovao Pitomača


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM