HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID709
ime G., Milan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /709)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1966.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Šum. školu završio je Karlovcu 1966. god. U šumarstvu se zaposlio 1969, a 1974. radio je u Šumariji Sokolovac, ŠG Koprivnica, kao čuvar lugarije.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: Akademik Dušan Klepac, Svjetski čovjek godine 1997, ŠL 5-6/1998, s.278 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM