HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7095
ime Š., Antun
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. drž. šum. Ogulin

                                                                IZBOR      (lug1918/7095)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ogulin


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM