HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7109
ime Š., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik, službeni lugar
      Kr. drž. šum. Kosinj / ŠU Kosinj

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/7109)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Kosinj


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM