HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7122
ime Š., Matija
zvanje
zanimanje     
nadlugar
      Kr. drž. šum. Draganec

                                                                IZBOR      (lug1918/7122)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Draganec


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM