HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7130
ime Š., Luka
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Rajevoselo

                                                                IZBOR      (lug1918/7130)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rajevoselo


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM