HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7146
ime T., Tomo
zvanje
zanimanje     
pomoćni lugar
      Kot. oblasti Jaska

                                                                IZBOR      (lug1918/7146)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Jaska


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM