HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7159
ime T., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Rača

                                                                IZBOR      (lug1918/7159)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rača


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM