HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID717
ime G., Nikola
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /717)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1982.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik

 Sin Mate i Marije. Srednju šum. školu završio je u Delnicama 1983. god. Šum. školu za šum. radnika završio je u Karlovcu 1982. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Gospić, Šumarija Otočac.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM