HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7170
ime T., Petar
zvanje
zanimanje     
pomoćni lugar
      Kot. oblasti Jaska

                                                                IZBOR      (lug1918/7170)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Jaska


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM