HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7174
ime T., Božo
zvanje
zanimanje     
lugarski pomoćnik, službeni lugar
      Kot. šumarije Zavalje / ŠU Zavalje

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/7174)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Zavalje


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM