HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7174
ime T., Božo
zvanje
zanimanje     
lugarski pomoćnik, službeni lugar
      Kot. šumarije Zavalje / ŠU Zavalje


lokacija

djelovao Zavalje


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM