HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7177
ime T., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar III. razreda
      Kot. šumarije Sinac

                                                                IZBOR      (lug1918/7177)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Sinac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM